Käyttäjäsopimus

Viimeksi päivitetty: 14.6.2022

Tämä Käyttäjäsopimus yhdessä Tietosuojakäytännön kanssa (yhdessä “Käyttäjäsopimus”) muodostaa Bhakti Marga Finland ry:n palveluiden käytön ehdot.

Jokainen henkilö (“Käyttäjä”), joka tiedustelee tai ostaa Bhakti Marga Finland ry:n palveluita sen verkkosivustojen, mobiilisovellusten, edustajien, toimistojen, puhelinpalvelukeskusten, sivukonttoreiden jne. kautta (kaikkia edellä mainittuja alustoja kutsutaan yhteisesti “palvelukanaviksi”), hyväksyy tämän Käyttäjäsopimuksen noudattamisen. Bhakti Marga Finland ry:n verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia kutsutaan yhdessä “verkkosivustoksi”.

Sekä Käyttäjä että Bhakti Marga Finland ry. kutsutaan erikseen “Osapuoliksi” ja yhdessä “Osapuolet” tässä Käyttäjäsopimuksessa.

Bhakti Marga Finland ry:n palveluja käyttävien käyttäjien katsotaan lukeneen, ymmärtäneen ja nimenomaisesti hyväksyneen tämän sopimuksen ehdot, jotka koskevat Bhakti Marga Finland ry:n haluamaa palvelujen tarjoamista kaikissa tarkoituksissa ja jotka sitovat käyttäjää. Kaikki käyttäjän ja/tai Bhakti Marga Finland ry:n oikeudet ja vastuut, jotka liittyvät Bhakti Marga Finland ry:n tarjoamiin palveluihin, rajoittuvat tämän sopimuksen soveltamisalaan.

Tämän sopimuksen lisäksi Bhakti Marga Finland ry:n tarjoamiin palveluihin/tuotteisiin liittyy tiettyjä erityisehtoja (TOS), kuten darshanin järjestäminen, sadhanaa koskevien tietojen jakaminen, Paramhamsa Sri Swami Vishwanandan kurssit ja muut tiedot, joita Bhakti Marga Finland ry voi pitää tarpeellisina. Bhakti Marga Finland ry toimittaa/päivittää ajoittain tällaisia käyttöehtoja, joita pidetään osana tätä sopimusta, ja jos käyttöehtojen ja tämän sopimuksen välillä on ristiriita, tämän sopimuksen ehdot ovat ensisijaisia, lukuun ottamatta käyttöehdoissa nimenomaisesti mainittuja ehtoja. Käyttäjän on luettava ja hyväksyttävä Käyttäjän käyttämän palvelun/tuotteen käyttöehdot.

Bhakti Marga Finland ry toimii tiettyjen palveluiden tarjoamisessa välittäjänä, joka yhdistää Käyttäjän vastaaviin palveluntarjoajiin tiettyjen palveluiden tarjoamiseksi, kuten käyttäjän saattamiseksi yhteyteen Sadhanan tai Bhakti Marga Akatemian opettajien ja harjoittajien kanssa (joihin viitataan yhteisesti nimellä “Palveluntarjoajat”). Palveluntarjoaja voi itse antaa ehtoja ja ohjeita, jotka koskevat tiettyjä ominaisuuksia, tarjouksia tai kuhunkin palveluun sovellettavia toimintasääntöjä ja käytäntöjä. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hän noudattaa kyseisen palveluntarjoajan ehtoja ja ohjeita tai toimintasääntöjä ja -käytäntöjä.

Bhakti Marga Finland ry:n palvelut tarjotaan käyttäjälle sillä ehdolla, että käyttäjä hyväksyy ilman muutoksia tässä sopimuksessa ja sovellettavissa käyttöehdoissa olevat ehdot ja ilmoitukset, sellaisina kuin ne ovat kulloinkin voimassa. Epäselvyyksien poistamiseksi selvennetään, että Käyttäjän käyttäessä Palveluita Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy tämän Sopimuksen ja käyttöehdot. Jos Käyttäjä ei hyväksy mitään osaa näistä ehdoista, edellytyksistä ja ilmoituksista, Käyttäjä ei saa käyttää Bhakti Marga Finland ry:n palveluja.

Bhakti Marga Finland ry on rekisteröinyt kaiken eri palvelukanavien kautta tarjotun sisällön, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, äänet, kuvat, ohjelmistot, tekstit, kuvakkeet ja vastaavanlainen sisältö (“Sisältö”), ja se on suojattu sovellettavan immateriaalioikeuslainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä ei voi käyttää tätä Sisältöä mihinkään muuhun tarkoitukseen, paitsi tässä määritellyllä tavalla. Sisällön luvaton käyttö on sovellettavan lain vastaista.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia Bhakti Marga Finland ry:n antamia ohjeita, joissa määrätään, miten käyttäjä voi käyttää sisältöä.

Bhakti Marga Finland ry:n kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia. Jos huomaat, että Verkkosivustolla on tapahtunut loukkaus, sinua pyydetään lähettämään meille kirjallinen ilmoitus, jonka on sisällettävä seuraavat tiedot: (i) tekijänoikeudella suojatun teoksen selkeä yksilöinti, jonka väität tulleen loukatuksi; (ii) aineiston sijainti Verkkosivustolla, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, loukkaavan aineiston linkkiin; (iii) todisteet siitä, että väitetty tekijänoikeudella suojattu teos on sinun omistuksessasi; ja (iv) yhteystiedot. Edellä mainitut ilmoitukset voidaan lähettää osoitteeseen info@bhaktimarga.fi.

Verkkosivusto

Verkkosivusto on tarkoitettu vilpittömässä mielessä toimivien käyttäjien lailliseen käyttöön.

Käyttäjä ei saa jakaa, vaihtaa, muokata, myydä tai lähettää mitään verkkosivustolta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tekstiä, kuvia, ääntä ja videota, liiketoimintaan, kaupallisiin tai julkisiin tarkoituksiin.

Käyttäjäsopimus antaa rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää tätä verkkosivustoa tässä käyttäjäsopimuksessa nimenomaisesti sallitulla tavalla. Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää verkkosivuston toimintaa millään tavalla.

Pääsy tiettyihin verkkosivuston ominaisuuksiin voi olla vain rekisteröityneillä käyttäjillä. Rekisteröitymisprosessi saattaa vaatia Käyttäjää vastaamaan tiettyihin kysymyksiin tai antamaan tiettyjä tietoja, jotka voivat olla henkilökohtaisia. Jotkin näistä kentistä voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki Bhakti Marga Finland ry:lle annetut tiedot ovat oikeita ja tarkkoja.

Käyttämällä Bhakti Marga Finland ry:n verkkosivujen tilinkäyttöpalvelua käyttäjä valtuuttaa Bhakti Marga Finland ry:n ja sen edustajat käyttämään kolmansien osapuolten sivustoja, mukaan lukien pankkien ja muiden maksuportaiden sivustoja, jotka käyttäjä on nimennyt tai jotka on nimetty hänen puolestaan pyydettyjen tietojen hakemista varten.

Bhakti Marga Finland ry pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan lopettaa pääsyn verkkosivustolle ja palvelukanaviin tai niiden osiin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta yleisen kunnossapidon tai minkä tahansa muun syyn vuoksi.

Bhakti Marga Finland ry tekee aina parhaansa varmistaakseen, että sen verkkosivustojen tai palvelukanavien sisältö on vapaa viruksista tai muista haittaohjelmista. Kaikki verkkosivuston tai palvelukanavien kautta ladatut tai muutoin hankitut tiedot tai informaatio tehdään kuitenkin täysin käyttäjän omalla harkinnalla ja riskillä, ja hän on yksin vastuussa kaikista tietokonejärjestelmilleen aiheutuneista vahingoista tai tietojen menetyksistä, jotka voivat johtua tällaisten tietojen tai informaation lataamisesta.

Bhakti Marga Finland ry:n pidättää oikeuden tehdä verkkosivustoonsa parannuksia tai muutoksia milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta käyttäjälle.

Vastuun rajoittaminen

Ellei Bhakti Marga Finland ry ole nimenomaisesti sitoutunut osana mitä tahansa tuotetta tai palvelua:

a. Bhakti Marga Finland ry ei ota vastuuta palveluntarjoajien tarjoamien palvelujen tasosta.
b. Bhakti Marga Finland ry ei anna mitään takuuta niiden laadusta tai soveltuvuudesta esitetyllä tavalla.
c. Bhakti Marga Finland ry ei takaa palveluntarjoajan listaamien palvelujen saatavuutta.

Näin ollen lopullinen palvelusopimus tehdään käyttäjän ja palveluntarjoajan välillä, ja Bhakti Marga Finland ry on aina vain välittäjä, joka yhdistää käyttäjän ja palveluntarjoajat.

Palveluntarjoajien tarjoamien palveluiden käyttämisen yhteydessä käyttäjän kohtaamat ongelmat tai huolenaiheet ovat yksinomaan palveluntarjoajan vastuulla. Bhakti Marga Finland ry ei ole vastuussa minkään palveluntarjoajan toimista, laiminlyönneistä, virheistä, vakuutuksista, takuista, rikkomuksista tai huolimattomuudesta. Bhakti Marga Finland ry:n vastuu rajoittuu siihen, että se tarjoaa käyttäjälle tämän valitseman vahvistetun varauksen.

Käyttäjien velvollisuudet

Käyttäjiä kehotetaan tarkistamaan palveluiden ja tuotteiden kuvaukset huolellisesti ennen rekisteröitymistä ja hyväksymistä. Käyttäjä(t) sitoutuu (sitoutuvat) noudattamaan kaikkia varausvahvistukseen sisältyviä tai vahvistetun varauksen tositteessa esitettyjä ehtoja. Nämä ehdot on myös luettava yhdessä Käyttäjäsopimuksen kanssa.

Jos Käyttäjä aikoo tehdä varauksen toisen henkilön puolesta, on Käyttäjän vastuulla ilmoittaa kyseiselle henkilölle tämän sopimuksen ehdot, mukaan lukien kaikki siihen sovellettavat säännöt ja rajoitukset.

Käyttäjä takaa, että hän noudattaa kaikkia tällaisia lisämenettelyjä ja -ohjeita, sellaisina kuin ne ovat ajoittain muutettuina, palvelujen käytön yhteydessä. Käyttäjä takaa lisäksi, että hän noudattaa kaikkia asianomaisen lainkäyttöalueen sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat palvelujen käyttöä kussakin tapahtumassa.

Palvelut tarjotaan “sellaisena kuin se on” ja “sellaisena kuin se on saatavilla”. Bhakti Marga Finland ry voi muuttaa tarjottujen palvelujen ominaisuuksia tai toimintoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta. Bhakti Marga Finland ry kieltäytyy nimenomaisesti kaikista takuista, olivatpa ne sitten nimenomaisia tai epäsuoria, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, epäsuoriin takuisiin myyntikelpoisuudesta ja kohtuullisesta soveltuvuudesta kaikkiin tarkoituksiin. Mikään suullinen tai kirjallinen neuvo tai tieto, jonka käyttäjä saa Bhakti Marga Finland ry:n tai valittujen palveluiden kautta, ei luo mitään takuuta, jota ei ole nimenomaisesti annettu tässä tai palveluiden käyttöehdoissa.

Käyttäjä valtuuttaa myös Bhakti Marga Finland ry:n edustajan ottamaan yhteyttä kyseiseen käyttäjään puhelimitse, viestillä ja sähköpostilla. Tämä suostumus korvaa kaikki käyttäjän kansallisessa asiakasrekisterissä (NCPR) tai muissa vastaavissa asetuksissa asettamat asetukset.

Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen alkuperäinen sisältö, ominaisuudet ja toiminnot ovat ja pysyvät Bhakti Marga -järjestön ja sen lisenssinantajien yksinomaisena omaisuutena. Palvelu on suojattu tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muilla laeilla. Tavaramerkkejämme ja tunnuksiamme ei saa käyttää minkään tuotteen tai palvelun yhteydessä ilman Bhakti Marga -järjestön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Turvallisuus

Rekisteröityessään verkkosivustolle Käyttäjän on valittava salasana, jolla hän pääsee käyttämään tiliään, ja Käyttäjä on yksin vastuussa sekä salasanan että tilin luottamuksellisuuden säilyttämisestä ja kaikista tilillä tapahtuvista toimista. Käyttäjän velvollisuutena on ilmoittaa Bhakti Marga Finland ry:lle välittömästi kirjallisesti salasanan tai tilin luvattomasta käytöstä tai muusta turvallisuusrikkomuksesta. Bhakti Marga Finland ry ei ole vastuussa mistään tappioista, joita käyttäjälle voi aiheutua salasanan tai tilin luvattomasta käytöstä joko käyttäjän tietämättä tai tietämättä. Käyttäjä ei saa missään vaiheessa käyttää kenenkään muun tiliä.

Käyttäjä ymmärtää, että muut voivat lukea tai siepata kaikki tälle verkkosivustolle toimitetut tiedot Käyttäjän tietoturvaloukkauksen vuoksi.

Bhakti Marga Finland ry pitää kaikki luottokortti-, pankkikortti-, pankkitietoihin jne. liittyvät tiedot turvattuina sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. Bhakti Marga Finland ry ei kuitenkaan voi taata, että sen järjestelmiin ei koskaan tule tietoturvaloukkauksia, jotka voivat vaikuttaa myös käyttäjän tietoihin.

Bhakti Marga Finland ry:n hallussa olevat käyttäjän tiedot voidaan jakaa asianomaisille lainvalvontaviranomaisille laillisia tai tutkimustarkoituksia varten ilman käyttäjän suostumusta.

Maksaminen palveluista

Palveluntarjoajien veloittamien todellisten varauskustannusten ja muiden kulujen lisäksi Käyttäjä tunnustaa asianmukaisesti maksavansa Bhakti Marga Finland ry:lle majoituksen, tapahtumien, opintojaksojen jne. järjestämisestä ja helpottamisesta. Kaikki tällaiset maksut ovat osa kertamaksua, joka on ilmoitettu kutakin Bhakti Marga -järjestön tarjoamaa palvelua ja Bhakti Marga Finland -järjestön järjestämiä majoituksia/tapahtumia/opintokursseja vastaan. Maksuaikataulu, peruutus- ja palautusehdot jne. ilmoitetaan kunkin palvelun/tapahtuman/vaellusmatkan yhteydessä, ja kun käyttäjä on rekisteröitynyt ja varannut sen, hänen katsotaan hyväksyneen nämä ehdot. Bhakti Marga Finland ry pidättää lisäksi oikeuden muuttaa kaikkia tällaisia maksuja aika ajoin. Kaikki tällaiset lisämaksut, mukaan lukien niiden muutoksiin liittyvät maksut, ilmoitetaan käyttäjälle ennen varauksen vahvistamista tai maksun perimistä käyttäjältä.

Jos varausmaksu, verot, lakisääteinen maksu, majoitusmaksu jne. jäävät liian pieniksi teknisen virheen tai muun syyn vuoksi, Bhakti Marga Finland ry pidättää oikeuden vähentää, veloittaa tai vaatia loppusumman käyttäjältä, ja käyttäjän on maksettava loppusumma Bhakti Marga Finland ry:lle. Tapauksissa, joissa lyhennysmaksua vaaditaan ennen varauksen käyttämistä, Bhakti Marga Finland ry:llä on vapaus peruuttaa tällainen varaus, jos summaa ei makseta ennen käyttöpäivää.

Bhakti Marga Finland ry:n veloittaman hinnan korotukset, jotka johtuvat verokantojen muutoksista tai hallituksen perimien uusien verojen käyttöönotosta, ovat käyttäjän vastuulla. Tällaisten verojen ja maksujen määrääminen voi tapahtua ilman ennakkoilmoitusta, ja ne voivat olla myös takautuvia, mutta ne ovat aina sovellettavan lain mukaisia.

Jos varausta ei jostain syystä vahvisteta, Bhakti Marga Finland ry käsittelee käyttäjän maksaman varausmaksun palautuksen ja ilmoittaa siitä käyttäjälle. Bhakti Marga Finland ry:llä ei ole mitään velvollisuutta tarjota vaihtoehtoista varausta vahvistamattoman varauksen tilalle tai korvata tai korvata sitä. Kaikkia myöhempiä varauksia käsitellään uusina tapahtumina. Mahdolliset palautukset käsitellään palveluntarjoajan ja Bhakti Marga Finland ry:n määrittelemien käytäntöjen mukaisesti.

Käyttäjä on täysin ja yksin vastuussa kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista kuluista, maksuista, tulleista, veroista ja arvioinneista sovellettavien lakien mukaisesti.

Käyttäjä hyväksyy ja ymmärtää, että kaikki maksut suoritetaan ainoastaan Bhakti Marga Finland ry:n pankkitileille. Bhakti Marga Finland ry tai sen asiamiehet, edustajat tai työntekijät eivät koskaan pyydä asiakasta siirtämään rahaa yksityiselle tilille tai tilille, joka ei ole Bhakti Marga Finland ry:n nimissä. Käyttäjä suostuu siihen, että jos käyttäjä siirtää minkä tahansa summan mitä tahansa varausta tai tapahtumaa vastaan jollekin pankkitilille, joka ei ole laillisesti Bhakti Marga Finland ry:n hallussa, tai minkä tahansa henkilön henkilökohtaiselle tilille, Bhakti Marga Finland ry:tä ei pidetä vastuullisena siitä. Käyttäjällä ei ole oikeutta periä Bhakti Marga Finland ry:ltä takaisin summaa, jonka käyttäjä on siirtänyt kolmannelle osapuolelle.

Mahdolliset peruutettujen varausten palautukset käsitellään aina sille tilille tai pankkivälineelle (luottokortti, lompakko jne.), jolla varaus on maksettu.

Käyttäjän Bhakti Marga Finland ry:n kautta tekemiin varauksiin sovelletaan asiakkaalle ilmoitettuja peruutusehtoja.

Käyttäjä hyväksyy myös, että Paramahamsa Sri Swami Vishwanandan on henkilökohtaisesti hyväksyttävä käyttäjän osallistuminen. Bhakti Marga Finland ry voi peruuttaa minkä tahansa majoituksen/tapahtuman/opintojakson/palvelun, jos majoituksen/tapahtuman/opintojakson/palvelun eritelmissä ja vahvistuksessa mainittua osallistujien vähimmäismäärää ei saavuteta. Tällaisissa tapauksissa Bhakti Marga Finland ry:n vastuu rajoittuu käyttäjän Bhakti Marga Finland ry:lle maksamien/sijoittamien rahojen palauttamiseen, ja käyttäjä korvaa Bhakti Marga Finland ry:n kaikki tappiot/vahingot, jotka aiheutuvat tämän lisäksi.

Vakuutus

Ellei Bhakti Marga Finland ry ole nimenomaisesti ilmoittanut jostakin tietystä palvelusta tai toimituksesta, riittävän vakuutusturvan hankkiminen on käyttäjän velvollisuus. Bhakti Marga Finland ry:n ei missään tapauksessa hyväksy mitään vaatimuksia, jotka johtuvat siitä, että tarvittavia vakuutuksia ei ole hankittu.

Vakuutuksen ottaminen tapaturman, sairauden tai kuolemantapauksen aiheuttamien kustannusten kattamiseksi kaikissa majoituksissa/tapahtumissa/opintokursseilla/palveluissa Intiassa on pakollista Bhakti Marga Finland ry:n järjestämiin majoituksiin/tapahtumiin/opintokursseihin/palveluihin osallistumisen edellytyksenä.

Bhakti Marga Finland ry:n mahdollisesti tarjoaman palvelun tai tuotteen osana oleva vakuutus on kolmannen osapuolen vakuutusyhtiön ehtojen mukainen. Bhakti Marga Finland ry toimii ainoastaan välittäjänä, joka yhdistää käyttäjän vakuutusyhtiöön. Käyttäjän on otettava yhteyttä suoraan vakuutusyhtiöön mahdollisissa korvausvaatimuksissa tai riita-asioissa. Bhakti Marga Finland ry ei ole vastuussa, jos vakuutusyhtiö hyväksyy tai hylkää korvausvaatimukset osittain.

Viisumin hankkimisvelvollisuus ja maakohtaisten määräysten noudattaminen

Bhakti Marga Finland ry voi ilmoittaa käyttäjälle passi- ja viisumivaatimuksista ja muista oikeudellisista muodollisuuksista, mukaan lukien maakohtaiset määräykset, joita vaaditaan majoitukseen/tapahtumiin/opintokursseille/palveluihin osallistumiseen, sekä niiden saamiseen tarvittavasta arvioidusta ajasta. Käyttäjä on kuitenkin yksin vastuussa kaikkien tällaisten vaatimusten/säädösten noudattamisesta, ja kaikki tällaisesta noudattamatta jättämisestä aiheutuvat tappiot tai vahingot jäävät yksinomaan käyttäjän vastuulle.

Bhakti Marga Finland ry ei ole vastuussa mistään viisumivaatimuksista tai määräysten noudattamatta jättämisestä johtuvista ongelmista, mukaan lukien matkan mahdottomuus, eikä se ole myöskään velvollinen palauttamaan mitään summaa Käyttäjälle siitä, että hän ei voi käyttää varausta viisumin puuttumisen tai epäämisen vuoksi, riippumatta siitä, onko Käyttäjä käyttänyt Bhakti Marga Finland ry:n palveluita viisumiprosessiin. Mahdollinen palautus tapahtuu sovellettavien varaus- ja peruutusehtojen mukaisesti.

Ylivoimainen este

Voi olla poikkeuksellisia olosuhteita, joissa Bhakti Marga Finland ry ja/tai palveluntarjoajat voivat olla kykenemättömiä kunnioittamaan vahvistettuja varauksia erilaisista syistä, kuten luonnonmullistuksista, työtaisteluista, maksukyvyttömyydestä, liiketoiminnallisista syistä, hallituksen päätöksistä, terroristien toiminnasta, operatiivisista ja teknisistä ongelmista, reittien ja lentojen peruutuksista jne. tai mistä tahansa muusta Bhakti Marga Finland ry:stä riippumattomasta syystä.

Käyttäjä hyväksyy sen, että Bhakti Marga Finland ry:n on ainoastaan varattujen palveluiden ja tuotteiden välittäjä, eikä sitä voida pitää vastuullisena mistään tällaisesta ylivoimaisesta esteestä. Käyttäjän on otettava yhteyttä suoraan palveluntarjoajaan mahdollisia muita ratkaisuja ja hyvityksiä varten.

Bhakti Marga Finland ry. ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään suorista, epäsuorista, rangaistusluonteisista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista tai muista vahingoista, kuten käytön, tietojen tai voittojen menetyksestä aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat verkkosivuston tai minkä tahansa muun palvelukanavan käytöstä tai suorituskyvystä tai liittyvät niihin millään tavalla.

Mainokset ja linkitetyt verkkosivustot

Verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Bhakti Marga Finland ry ei valvo tällaisia verkkosivustoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä. Jos Käyttäjä siirtyy mille tahansa kolmannen osapuolen verkkosivustolle, se tapahtuu täysin Käyttäjän omalla vastuulla, eikä Bhakti Marga Finland ry ota siitä mitään vastuuta.

Bhakti Marga Finland ry ei ole vastuussa mistään virheistä, laiminlyönneistä tai esityksistä sen sivuilla, linkeissä tai linkitetyillä verkkosivustojen sivuilla siltä osin kuin palveluntarjoajat tai mainostajat päivittävät tai toimittavat suoraan tällaisia tietoja.

Bhakti Marga Finland ry ei tue millään tavoin sen verkkosivustolla olevia mainostajia tai linkitettyjä sivustoja. Käyttäjiä pyydetään tarkistamaan kaikkien kolmansien osapuolten verkkosivustoilla annettujen tietojen paikkansapitävyys.

Linkitetyt sivustot eivät ole Bhakti Marga Finland ry:n valvonnassa. Bhakti Marga Finland ry ei näin ollen ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston (sivustojen) sisällöstä tai tällaisten sivustojen muista linkeistä tai tällaisten sivustojen muutoksista tai päivityksistä. Bhakti Marga Finland ry tarjoaa nämä linkit käyttäjille vain mukavuuden vuoksi.

Oikeus kieltäytyä

Bhakti Marga Finland ry pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan olla hyväksymättä mitään varausta ilmoittamatta mitään syytä siihen.

Bhakti Marga Finland ry ei tarjoa mitään palvelua tai jaa vahvistettuja varaustietoja ennen kuin käyttäjä on maksanut täyden vastikkeen. Muiden Bhakti Marga Finland ry:n tämän Käyttäjäsopimuksen tai sovellettavan lain nojalla käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen lisäksi Bhakti Marga Finland ry voi rajoittaa Käyttäjän toimintaa, varoittaa muita käyttäjiä Käyttäjän toimista, keskeyttää tai lopettaa välittömästi Käyttäjän rekisteröinnin tai evätä Käyttäjältä pääsyn Verkkosivustolle, jos:

a. Käyttäjä rikkoo tätä käyttäjäsopimusta; tai
b. Bhakti Marga Finland ry ei pysty tarkistamaan tai todentamaan käyttäjän antamia tietoja; tai
c. Bhakti Marga Finland ry uskoo, että Käyttäjän toiminta saattaa loukata kolmannen osapuolen oikeuksia tai rikkoa sovellettavaa lakia tai muutoin aiheuttaa vastuun Käyttäjälle, muille Bhakti Marga Finland ry:n käyttäjille tai Bhakti Marga Finland ry:lle itselleen.

Kun Käyttäjän käyttö on keskeytetty tai lopetettu, Käyttäjä ei saa rekisteröityä tai yrittää rekisteröityä Bhakti Marga Finland ry:n palveluun eri tunnuksilla eikä käyttää verkkosivustoa millään tavalla, ennen kuin Bhakti Marga Finland ry on ottanut Käyttäjän uudelleen käyttöön. Bhakti Marga Finland ry voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan palauttaa hyllytetyt käyttäjät.

Jos Käyttäjä rikkoo tätä Käyttäjäsopimusta, Bhakti Marga Finland ry pidättää itsellään oikeuden periä takaisin kaikki summat, jotka Käyttäjä on velvollinen maksamaan Bhakti Marga Finland ry:lle, ja ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa oikeustoimiin.

Käyttäjä ei saa kirjoittaa tai lähettää Bhakti Marga Finland ry:lle mitään sellaista sisältöä, joka on, tai viestiä Bhakti Marga Finland ry:n kanssa käyttäen kieltä tai sisältöä, joka on:

a. loukkaavaa, uhkaavaa, loukkaavaa, herjaavaa, pakottavaa, säädytöntä, sotaisaa, väkivaltaa ihannoivaa, mautonta, seksuaalisesti ilmeistä, pornografista, laitonta tai muuten paheksuttavaa;
b. sovellettavan lain vastaisia;
c. loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia;
d. rikkoo näiden käyttöehtojen muita osia.

Jos käyttäjä rikkoo jotakin edellä mainituista ehdoista, Bhakti Marga Finland ry:llä on oikeus ryhtyä asianmukaisiin oikeustoimiin käyttäjää vastaan.

Oikeus peruuttaa

Käyttäjä sitoutuu nimenomaisesti toimittamaan Bhakti Marga Finland ry:lle oikeat ja pätevät tiedot käyttäessään verkkosivustoa tämän käyttäjäsopimuksen mukaisesti ja olemaan antamatta vääriä tietoja. Käyttäjän laiminlyönti oikeuttaa käyttäjän olemaan käyttämättä Bhakti Marga Finland ry:n palveluja.

Jos Bhakti Marga Finland ry havaitsee tai sillä on syytä uskoa milloin tahansa Käyttäjältä saadun palvelupyynnön aikana tai sen jälkeen, että palvelupyyntö on joko luvaton tai Käyttäjän antamat tiedot eivät ole oikeita tai että Käyttäjä on esittänyt jotakin tosiseikkaa väärin, Bhakti Marga Finland ry:llä on oikeus käyttää Käyttäjää vastaan asianmukaisia oikeussuojakeinoja, mukaan lukien varausten peruuttaminen, ilman, että Käyttäjällä on ollut oikeus saada siitä etukäteen tietoa. Tällaisessa tapauksessa Bhakti Marga Finland ry ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, joita käyttäjälle tai jollekin muulle varaukseen osallistuneelle henkilölle voi aiheutua varauksen tai palveluiden peruuttamisen seurauksena.
Jos jokin oikeudellinen, kvasi-oikeudellinen, tutkintaviranomainen tai valtion viranomainen lähestyy Bhakti Marga Finland ry:n varauksen peruuttamiseksi, Bhakti Marga Finland ry peruuttaa varauksen lähestymättä kyseistä käyttäjää, jonka varaus on peruutettu.

Käyttäjä ei voi pitää Bhakti Marga Finland ry:tä vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat Bhakti Marga Finland ry:n omien ja aitojen asiakkaidensa etujen turvaamiseksi toteuttamista toimenpiteistä. Tähän kuuluu myös se, että Bhakti Marga Finland ry kieltää tai peruuttaa varauksia petosepäilyjen vuoksi.

Vahingonkorvaus

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan, puolustamaan ja pitämään Bhakti Marga Finland ry:n, sen tytäryhtiöt ja niiden virkailijat, johtajat, lailliset seuraajat ja oikeudenomistajat vahingoittumattomina kaikilta tappioilta, vastuilta, vaatimuksilta ja vahingonkorvauksilta, kustannuksista ja kuluista (mukaan lukien niihin liittyvät oikeudenkäyntikulut ja korko), jotka on esitetty tai jotka ovat aiheutuneet näille vastuuvapauden saaneille henkilöille ja jotka johtuvat, johtuvat tai voivat olla maksettavana Käyttäjän antamien vakuutusten tai takuiden rikkomisesta tai Käyttäjän tekemän sitoumuksen laiminlyönnistä tai jotka voivat olla maksettavana Käyttäjästä johtuen.

Käyttäjä on yksin vastuussa maakohtaisten sääntöjen ja määräysten tai yleisten käytännesääntöjen rikkomisesta, eikä Bhakti Marga Finland ry:tä voida pitää vastuussa niistä.

Irrotettavuus

Jos jokin tämän Käyttäjäsopimuksen määräys todetaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi kokonaan tai osittain, pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus koskee vain kyseistä määräystä tai määräyksen osaa, ja jäljelle jäävä määräyksen osa sekä kaikki muut tämän Käyttäjäsopimuksen määräykset pysyvät edelleen täysin voimassa.

Toimivalta

Tätä sopimusta on tulkittava Intian lakien mukaisesti, ja osapuolten on saatettava kaikki ratkaisemattomat riidat Uttar Pradeshin osavaltion tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

Käyttäjäsopimuksen muuttaminen

Bhakti Marga Finland ry pidättää oikeuden muuttaa Käyttäjäsopimusta aika ajoin. Käyttäjä on vastuussa Käyttäjäsopimuksen säännöllisestä tarkistamisesta.

Luottamuksellisuus

Käyttäjä säilyttää luottamuksellisina kaikki tiedot, jotka Bhakti Marga Finland ry on nimenomaisesti maininnut luottamuksellisiksi, eikä niitä saa paljastaa, ellei laki sitä vaadi tai ellei se palvele tämän käyttäjäsopimuksen tarkoitusta ja molempien osapuolten velvoitteita.

Asiakkaan antama palaute

Bhakti Marga Finland ry haluaisi tietää Käyttäjien palautetta parantaakseen palvelujaan. Käyttäjä valtuuttaa täten Bhakti Marga Finland ry:n ottamaan yhteyttä käyttäjään saadakseen palautetta Bhakti Marga Finland ry:n tarjoamista eri palveluista. Palautetta voidaan kerätä sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestillä tai millä tahansa muulla välineellä aika ajoin. Jos käyttäjä ei halua, että häneen otetaan yhteyttä, hänen on kirjoitettava Bhakti Marga Finland ry:lle ja pyydettävä erityistä poissulkemista osoitteeseen info@bhaktimarga.fi.

Tietosuojakäytäntö

Käyttäjän on tutustuttava myös Bhakti Marga Finland ry:n tietosuojakäytäntöön, joka on saatavilla Bhakti Marga Finland ry:n verkkosivustolla ja joka sääntelee verkkosivustojen käyttöä. Käyttämällä verkkosivustoa Käyttäjä hyväksyy tietosuojakäytännön ehdot ja antaa suostumuksensa siihen, että Bhakti Marga Finland ry ja sen tytäryhtiöt käyttävät Käyttäjän henkilötietoja tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti. Käyttäjä vapauttaa Bhakti Marga Finland ry:n vahingonkorvauksesta ja pitää Bhakti Marga Finland ry:n vahingoittumattomana palveluntarjoajan suorittamasta tietojen epäasianmukaisesta tai laittomasta käytöstä, sillä Bhakti Marga Finland ry on vain välittäjä.