Imprint

Imprint
Palveluntuottajan tunnistaminen

Bhakti Marga Finland ry
Hallituksen puheenjohtaja: Juhani McBreen
Riippakoivunkuja 12 A
2130 ESPOO, Finland
info@bhaktimarga.fi
finland@bhaktimarga.fi
Y-tunnus 2611351-3
Palvelun sisällöstä vastaava: Juhani McBreen

Palvelu ja sen alkuperäinen sisältö, ominaisuudet ja toiminnot ovat ja pysyvät Bhakti Marga -järjestön ja sen lisenssinantajien yksinomaisena omaisuutena. Palvelu on suojattu tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muilla laeilla. Tavaramerkkejämme ja tunnuksiamme ei saa käyttää minkään tuotteen tai palvelun yhteydessä ilman Bhakti Marga -järjestön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Euroopan komissio tarjoaa foorumin tuomioistuinten ulkopuolista verkkovälitteistä riidanratkaisua varten (ODR-foorumi), joka on saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/odr Emme ole halukkaita osallistumaan riitojenratkaisumenettelyihin kuluttajariitojen sovittelulautakunnissa.