Paramahamsa Vishwananda – Darshan 13 May @ Helsinki

Ritarihuone - The House of Nobility
Ritarikatu 1
00170 Helsinki · Katso kartta
Paramahamsa Sri Swami Vishwananda
Maksuton - Lahjoitukset tervetulleita /Free - Donations welcome

Kuvaus

Darshan tarkoittaa ”jumalallista näkyä”, kokemusta, jossa näkee Jumalan ja tulee Hänen näkemäkseen. Paramahamsa Vishwanandan Darshan pitää sisällään myös henkilökohtaisen siunauksen. Darshanin vastaanottaminen täysin Oivaltaneelta Mestarilta, joka elää jatkuvassa ykseydessä Jumalan kanssa, on harvinainen ja erityinen tilaisuus. Paramahamsa Vishwanandan Darshan on henkilökohtainen kokemus, jota kenenkään ei tulisi jättää väliin.

Lisätietoa Darshanista: mitä odottaa Darshan-kokemukselta, kuinka pukeutua Darshaniin jne.

KAIKILLE AVOIN

Jokainen voi osallistua Paramahamsa Vishwanandan Darshaniin maksutta. Arvostamme kuitenkin dakshinan antamista. Dakshina on rahalahjoitus, joka annetaan henkiselle Mestarille kiitollisuudesta hänen antamastaan siunauksesta. Se on vapaaehtoinen lahja, eikä sitä vaadita millään tavalla. Kun dakshina annetaan rakkaudella ilman pakottamisen tunnetta, silloin voi vastaanottaa Mestarin siunauksen täyden hyödyn.

Kun tarjoat dakshinan (joko suoraan Gurujille tai lahjoituslaatikkoon), sanothan ”Krishna Arpan”, joka tarkoittaa ”minä tarjoan tämän Krishnalle”. Tämän sanominen moninkertaistaa siunauksen ja vapauttaa sekä antajan että vastaanottajan tekoon liittyvästä karmallisesta velasta.

Muistathan peruuttaa osallistumisesi osoitteessa info@bhaktimarga.fi, jos et pääsekään Darshaniin!

DESCRIPTION

Darshan means ‘divine sight’: the experience of seeing and being seen by the Divine. The Darshan experience with Paramahamsa Vishwananda also includes a hands-on blessing. Receiving Darshan from a fully-Realised Master who lives in constant union with the Divine is a rare and special event, and Darshan with Paramahamsa Vishwananda is a personal experience that no one should miss.

Learn more about Darshan: what to expect from your Darshan experience, what to wear, how long the event will last, etc.

OPEN TO ALL

Paramahamsa Vishwananda generously makes Darshans available to everyone free of cost, however dakshina is greatly appreciated. Dakshina is a financial gift given to a spiritual Master in gratitude for a blessing. It is a voluntary gift and is not required in any way. When dakshina is given in the spirit of love, without any expectation or obligation to pay, it grants you the full benefit of the Master’s blessings.

When you offer your dakshina (either directly to Guruji or into the Donation box) please say ‘Krishna Arpan’, which means ‘I offer this to Krishna.’ Saying this phrase amplifies the blessing and frees both the giver and the receiver from any karmic debt from the action.

If you find you cannot make your reserved event, please be sure to cancel your registration by contacting info@bhaktimarga.fi

CONTACT

If you have any questions about the event or registration, please contact us:
Email: info@bhaktimarga.fi

 

When you come for Darshan, when I look at your soul at that moment, what I see is your Self, your True Self. And what I see is the beauty of what you hold inside of you. That’s what I want you to see and that’s what I want you to realise for yourself.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

Tapahtumajuliste

Event Poster